Een draai maken om weer jezelf te worden

ABRAXAS

WELKOM BIJ PRAKTIJK ABRAXAS
Praktijk Abraxas is de vrijgevestigde praktijk van psychiater Nikola Kmetic. Dagelijks behandelt hij mensen met allerlei soorten psychische vragen en klachten in de meest uiteenlopende vormen; van depressies, angststoornissen, psychotische stoornissen tot persoonlijkheidsstoornissen.

GESPECIALISEERD ARTS
Kmetic is als psychiater een gespecialiseerd arts die medicijnen mag voorschrijven, dit in tegenstelling tot een psycholoog. Daarnaast is hij gewend om in te grijpen in acute situaties, bijvoorbeeld ter voorkoming van ziekenhuisopname.

BEHANDELVORM
Praktijk Abraxas is de vrijgevestigde praktijk van psychiater Nikola Kmetic. Dagelijks behandelt hij mensen met allerlei soorten psychische vragen en klachten in de meest uiteenlopende vormen; van depressies, angststoornissen, psychotische stoornissen tot persoonlijkheidsstoornissen.

SAMENWERKING
Praktijk Abraxas werkt nauw samen met huisartsen, psychologen, neurologen, internisten en maatschappelijk werkers. De patiënten komen altijd via de huisarts bij praktijk Abraxas terecht.

 

Nikola Kmetic

Psychiater en psychotherapeut sinds 1996

Registraties
BIG-register Psychiater: 69047488101
BIG-register Psychotherapeut: 39047488116
AGB-code Zorgverlener: 03069494,
AGB-code Praktijk: 03072814

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging van Psychiatrie
American Psychiatric Association

AANMELDEN

Altijd meenemen

Voor de aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zonder een verwijzing kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Neem tijdens het eerste gesprek ook uw burgerservicenummer (BSN) en het polisnummer van uw zorgverzekering mee.

Afspraak verzetten of afzeggen

Kunt u, om welke reden dan ook, niet verschijnen op uw afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van tevoren per telefoon of per e-mail. Zonder tijdige afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Wachttijd

Meestal kunt u binnen 3 weken terecht. Wanneer er direct plek is gaan we meteen van start. Is er op korte termijn geen ruimte, dan kunt u het altijd bij collega’s proberen.

Bij noodgevallen

De praktijk is bereikbaar op 06 83 39 76 67. Tijdens het spreekuur overdag en buiten werktijden wordt u niet te woord gestaan. In dat geval kunt u zich altijd wenden tot uw huisarts of zijn vervanger.

AANMELDFORMULIER

Dagelijks kunt u zich aanmelden tussen 12:00 en 13:00 uur
op 06 83 39 76 67 of per e-mail naar info@praktijkabraxas.nl

BEHANDELING

BEHANDELVORMEN
De behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, de diagnostiek en het behandelplan en kan verschillende vormen aannemen: van medicamenteuze behandeling, een combinatie van medicatie en psychotherapie tot individuele psychotherapie. Familie en partners zijn vaak betrokken bij de behandeling.

INTAKEGESPREK
Het intakegesprek duurt 45 minuten. Indien nodig volgt er nog een tweede intakegesprek om tot een goede oriëntatie te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meerdere invalshoeken: medische, psychiatrische, biologische, ethische, psycho-analytische en persoonlijke.

BEHANDELPLAN
U wordt uitgenodigd om vrijuit te praten. Het doel van het gesprek is om direct na afloop tot een diagnose te komen en een advies- en behandelplan op te stellen. De behandeling gaat in principe direct na het intakegesprek van start.

BIJ NOODGEVALLEN
Dagelijks is de praktijk bereikbaar op de onderstaande nummers. Tijdens het spreekuur overdag en buiten werktijden wordt u niet te woord gestaan. In dat geval kunt u zich altijd wenden tot uw huisarts of zijn vervanger.

 

VERGOEDING

VERGOEDINGEN
Rekeningen van de behandeling worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor aanmelding heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Zonder deze verwijzing kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

GOED NALEZEN
Hou wel rekening met een eventueel eigen risico. Lees dit na in uw polis.

BEROEPSGEHEIM

DISCRETIE
Praktijk Abraxas hecht veel waarde aan discretie. Alle gegevens blijven binnenskamers en zijn strikt vertrouwelijk. Wel is het gebruikelijk en noodzakelijk informatie te verstrekken aan de volgende organisaties:

1. uw huisarts
2. uw zorgverzekeraar
3. het DBC

PROCEDURE
1. Na de intake wordt een korte brief aan uw huisarts gestuurd met daarin de conclusies en bevindingen van het onderzoek en de aangeboden behandeling. Als u hiertegen bezwaar heeft en dit kenbaar maakt, dan wordt er geen brief aan uw huisarts gezonden

2. De zorgverzekeraar vergoedt geen enkele behandeling als zij niet op de hoogte is van de diagnose en de behandelindicatie, naast enkele administratieve gegevens. Indien u dit niet wilt dan kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

3. Behandelaren zijn wettelijk verplicht om over alle behandelingen die zij doen anonieme informatie te verstrekken aan het DBC Informatie Systeem (DIS).

LOCATIES

DEN HAAG

Zwaardvegersgaarde 114
2542 TH Den Haag

070 412 75 99
Dinsdag t/m donderdag geopend van 8:00 - 19:00